Opvragen Rontgenfoto’s , CT scan of MRI

Soms zijn er al rontgenopnamen van u gemaakt in een ander ziekenhuis of op een polikliniek.
Het is handig en het scheelt extra kosten wanneer deze opnamen niet opnieuw gemaakt hoeven te worden.
Wij kunnen dit materiaal echter niet zonder uw toestemming opvragen.

Onderstaand kunt u ons machtigen deze opnamen op te vragen.
Het formulier kan digitaal ondertekend worden en wordt vervolgens als .pdf aan u toegezonden en in uw dossier toegevoegd.
Wij kunnen met dit document uw rontgenbeelden opvragen.