Cardio Vascualaire Screening

Voor iedere sporter die het risico op hart- en vaatziektes in kaart wil laten brengen.

Wat is een cardioVasculaire screening

Deze preventieve cardiovasculaire screening (CVS) is bedoeld voor iedere sporter die het risico op hart- en vaatziektes in kaart wil laten brengen. Als u daarnaast ook het houdings- en bewegingsapparaat uitgebreid wilt laten onderzoeken adviseren wij een Basisplus SMO of een Groot SMO.

Inhoud

  • Invullen en bespreken van een specifieke vragenlijst
  • Gewicht, vetpercentage, bepaling Hb, cholesterol- en glucosegehalte in het bloed. bepalen
  • Onderzoek hart en bloedvaten, inclusief bloeddruk en ECG in rust
  • Cardio Vasculaire Screening-plus: idem maar daarbij nog een maximale inspanningstest met ECG. 

Kosten Cardio Vasculaire screening

Voor 2023 bedragen zijn de kosten voor

Cardio Vasculair Screening – € 125,-

Cardio Vasculair Screening Plus – € 200,- (met inspanningstest op fiets)

Cardio Vasculair Screening met ademgasanalyse bedragen – € 245,- (op fiets, alleen op lokatie Heerenveen)

De testen kunnen op locatie Drachten, Leeuwarden en Heerenveen worden uitgevoerd. De test met ademgasanalyse alleen op locaties Heerenveen en Leeuwarden. 

De kosten dienen na afloop van het Sportmedisch onderzoek contant of per pin te worden voldaan. U krijgt een betalingsbewijs mee die u kunt indienen bij uw zorgverzekering.

Afspraken voor alle Sport Medische Instellingen:
op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur
telefoonnummer: 0513 627175