Kwaliteit, klachten & geschillen

Ben je ergens ontevreden over? Vertel het ons. We nemen graag de tijd om rustig met je te praten.
Samen kunnen we misschien het probleem eenvoudig oplossen of misverstanden uit de weg ruimen.

 

Kwaliteit

Sportgeneeskunde Friesland  is gecertificeerd door de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS) en voldoet derhalve aan hoge kwaliteitsnormen.

Daarbij ondersteunt de overheid de ontwikkelingen voor kwaliteit van zorg onder meer met behulp van drie wetten die voor een SMI relevant zijn:

  • de Wet Kwaliteitswet Zorginstellingen (WKZ)
  • de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)
  • de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

De overheid hecht groot belang aan de ontwikkelingen en uit deze belangstelling vloeit een vierde wet voort; de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Voor wat betreft kwaliteit, klachten en geschillen zijn Sportgeneeskunde Friesland en de bij hen werkende sportartsen aangesloten bij de Klachtenservice Sportgeneeskunde van de Federatie van Sportmedische Instellingen(FSMI).
In dit kader maakt SGF indien nodig ook gebruik van de diensten van de klachtenfunctionaris van Bureau Sportgeneeskunde Nederland. 

Ieder jaar ontvangt Sportgeneeskunde Friesland het jaarverslag van de Geschillencommissie Extramurale Zorg Asnbieders (EZa) die de opvang verzorgt van geschillen in het kader van de Wet Kwaliteit en Geschillen Zorg (Wkkgz).

Klachten

Wij vinden uw mening erg belangrijk en doen er alles aan om aan uw wensen te voldoen. Mocht u desondanks niet geheel tevreden zijn en/of suggesties ter verbetering hebben, dan horen we het graag. Het biedt ons de mogelijkheid om onze dienstverlening, zo nodig, te verbeteren. 

Klachtenformulier

Wanneer u een klacht heeft kunt u deze telefonisch of door middel van onderstaand formulier aan ons kenbaar maken. 
Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen!

Uw voornaam
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Uw achternaam
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Uw telefoon nummer
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Uw e-mailadres
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Wat is de aard van uw klacht?
  • Selecteer de aard van uw klacht
  • Ik heb een klacht over mijn behandeling
  • Ik heb een klacht over mijn factuur
  • Ik heb een klacht over de communicatie
Selecteer de aard van uw klacht
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Licht uw klacht eventueel hier toe
Licht uw klacht hier in enkele woorden toe
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
U dient accoord te gaan met ons privacybeleid
U dient accoord te gaan met ons privacybeleid