Sportgeneeskunde Friesland
Actueel nieuws en blog

Vanaf 19 juli weer mondkapjesplicht

Vanaf 19 juli weer mondkapjesplicht

Vanwege het toenemende aantal Corona besmettingen voeren wij vanaf maandag 19 juli de mondkapjesplicht weer in.

Verder vragen wij je niet te vroeg te komen, na je afspraak de praktijk snel weer te verlaten, de aanwijzingen van ons personeel op te volgen en je afspraak te annuleren wanneer je klachten hebt.

Sportarts geeft COVID-patiënt weer vertrouwen in herstel

Sportarts geeft COVID-patiënt weer vertrouwen in herstel

Eerste positieve resultaten zichtbaar jaar na start COFIT-poliklinieken

Bilthoven, 14 juni 2021 Veel COVID-patiënten met langdurige klachten waren al minder fit dan gebruikelijk vóór COVID-19. Dat blijkt uit onderzoek van sportartsen in Nederland waarbij COVID- 19-patiënten een inspanningstest ondergaan. Cruciaal in het herstel blijkt de vertaalslag van de inspanningstest naar een persoonlijk trainingsprogramma. COVID-patiënten zijn blij met de testanalyses en vertaling naar fysieke fitheid in de dagelijkse praktijk. Dat geeft (h)erkenning van de langdurige klachten, neemt onrust weg en geeft vertrouwen in herstel. Gerichte coaching op energieverdeling, training en juiste voeding draagt bij aan herstel en vooruitgang in conditie.

Direct na de eerste COVID-19-golf zijn sportartsen in Nederland gaan samenwerken in het zogeheten COFIT-onderzoek. Vanuit onze Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) is het advies ‘COVID-19: herstel fysieke fitheid’ opgesteld”, vertelt voorzitter en sportarts Tom Brandon. “Als sportartsen hebben we een landelijk register van inspanningstesten opgezet. Van de twintig sportmedische instellingen die COVID-patiënten zien in een CoFit-poli, doen er veertien mee aan dit COFIT- onderzoek. Nu een jaar later blijkt pas echt hoe nuttig dit is, gezien de hoeveelheid patiënten die op langere termijn nog steeds onbegrepen aanhoudende klachten hebben na COVID-19-besmetting.

Inspanningsdiagnostiek

De unieke aanpak van de sportarts als medisch specialist beweegzorg betreft de inspannings- diagnostiek én vertaling daarvan naar trainingsprogramma’s op maat. Er zijn inmiddels meer dan 1.000 mensen met langdurige COVID-klachten door sportartsen begeleid. Hiervan zijn circa 300 patiënten in het kader van hun behandeling binnen het COFIT-onderzoek getest. Alle patiënten binnen de COFIT-studie hebben een inspanningstest ondergaan en verschillende vragenlijsten ingevuld met betrekking tot hun fitheid voorafgaand aan de ziekte en met betrekking tot de huidige fitheid. De patiënten lijken vooraf al substantieel minder fit, afgezet tegen hun leeftijdsgenoten. Na COVID-19 heeft er vervolgens een forse conditiedaling plaatsgevonden.

Meer informatie en het hele persbericht vindt u hier.

Medisch Specialistische beweegzorg

Medisch Specialistische beweegzorg

Iedereen weet: Bewegen is gezond! Beweging kan werken als preventief middel tegen kwalen èn bewegen kan dienen als medicijn
Afgelopen woensdagavond hebben we een nuttige info avond gehad over de kernpunten waar de sportarts/ sportgeneeskunde voor staat.
Lichamelijke fitheid zorgt voor lagere ziekte- en sterftecijfers, en meer kwaliteit van leven. Lichamelijke fitheid heeft een positief effect op diverse chronische en oncologische aandoeningen, en de kans op complicaties en bijwerkingen rond behandelingen vermindert.
Om het maximale effect uit uw trainingen te kunnen halen (of u nu jong of oud bent) kan de sportarts ondersteuning bieden en advies geven.
Corona update

Corona update

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft groen licht gegeven om de reguliere zorg weer op te schalen. Voor Sportgeneeskunde Friesland houdt dit in dat we onze deuren gefaseerd openen binnen de kaders van de richtlijnen opgesteld door de Federatie Medisch Specialisten en onze branchevereniging.

Wat houdt dit in voor u als patiënt?

Wij hanteren een strikt hygiëneprotocol, wij vragen u deze en de adviezen van onze medewerkers op te volgen.

Handhygiëne speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van besmetting. Daarom is het belangrijk
dat u bij het betreden van de praktijk uw handen desinfecteert met de aanwezige handalcohol.
In de wachtruimte en bij het maken van afspraken bewaren we de 1,5 meter afstand die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd. Nog wat extra aanwijzingen:

 

 • Mocht u zich ziek voelen, koorts hebben, last van de luchtwegen hebben of verkouden zijn dan adviseren wij u om de afspraak te annuleren en een nieuwe afspraak in te plannen. Dit i.v.m. het corona virus.
 • Kom zoveel mogelijk alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal één ouder of begeleider mee komen.
 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Verlaat na uw afspraak zo spoedig mogelijk de praktijk.
 • Helaas is er geen douche gelegenheid
 • Longfunctie wordt alleen gedaan op indicatie
 • Mondkapjes zijn verplicht

 

Mocht u hier nog vragen over hebben of wenst u uw bezoek toch te verplaatsen, vragen wij u dit tijdig te doen zodat wij hier rekening mee kunnen houden in onze planning.

Wij hopen op uw begrip voor deze vervelende situatie.

Team Sportgeneeskunde Friesland

Beleid omtrent mondkapjes

Beleid omtrent mondkapjes

Ons beleid omtrent het dragen van mondkapje vanaf 1 december:

 

 • mondkapjes zijn verplicht in het dragen van alle openbare en overdekte ruimten.
 • wanneer u zit en u houdt voldoende afstand (minimaal 1,5 meter), mag het mondkapje af
 • ons personeel draagt een mondkapje als de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden
 •  wij vragen u vriendelijk om zelf een mondkapje mee te nemen